Aktualności

ABSOLUTORIUM dla Burmistrza Kcyni na ostatniej sesji
Głównym tematem XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Kcyni było udzielenie absolutorium Burmistrzowi Kcyni, Panu Piotrowi Hemmerlingowi za wykonanie budżetu w 2012 roku. Jak należało się spodziewać Burmistrz uzyskał bezwzględne poparcie zarówno Radnych Klubu „Razem dla Gminy Kcynia”, jak i Radnych Niezrzeszonych.Kuriozalne zaś okazało się w swojej wymowie stanowisko Radnych PSL, którzy najpierw jednogłośnie głosowali za uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kcynia za 2012 r., które „de facto” było potwierdzeniem prawidłowego wykonania budżetu przez Burmistrza, a potem pomimo wcześniejszej deklaracji o nie głosowaniu za udzieleniem absolutorium, wstrzymali się od głosu. Tym samym absolutorium zostało udzielone przy 9 głosach „za” i żadnym głosie „przeciw”.
Jednym z ciekawszych momentów sesji było wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kcyni – Pani Moniki Wołyńskiej, która poinformowała Radnych, że komisja wystąpiła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z pozytywnym wnioskiem o udzielenie absolutorium. Jak wszyscy usłyszeliśmy pod wnioskiem tym podpisała się opozycyjna Radna – Pani Anna Borkowska, która na Sesji niestety zachowała się zgoła inaczej. Zresztą, nie pierwszy raz!- czytamy na stronie internetowej.
Czytaj więcej http://piotr-hemmerling.bloog.pl/?smoybbtticaid=610d9d i http://kcynia.pl/aktualnosci/270c96dd8351faf7779608a35ca021f0.html?ng_cat=1
fot. Anna Duda-Nowicka 

O nas

Serwis Internetowy kcynia.info został stworzony z myślą o Was. Za pośrednictwem naszego serwisu, chcielibyśmy przekazywać Państwu najświeższe informacje o tym co dzieje się w naszym mieście i gminie. Kcynia.info jest serwisem informacyjnym, w którym znajdziecie Państwo aktualne informacje oraz dużą porcję zdjęć z wydarzeń oraz imprez ogólnodostępnych dla społeczności Kcyni. Zapraszamy szkoły, koła zainteresowań, stowarzyszenia do informowania nas o organizowanych imprezach. Chętnie przyjedziemy, zrobimy fotoreportaż i opublikujemy go na naszej stronie internetowej. Zdjęcia będą ogólnodostępne, będziecie mogli je nie tylko oglądać ale również kopiować i zapisywać na swoich komputerach. Nasz serwis to również wiele innych atrakcyjnych pozycji takich jak: aktualna prognoza pogody dla Kcyni, wykaz adresów i telefonów instytucji użyteczności publicznej i lokalnych firm, rys historyczny miasta, rozkład jazdy PKS.